POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

La informació rebuda per ESPADRILLESWORLD.CAT a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat.

ESPADRILLESWORLD.CAT  observarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per, en relació a aquestes dades , evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus empleats observin aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents.

Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents aliens a l'objecte de la contractació dels serveis que presta.

Agraïm també que ens expliqui l’experiència, comentaris o dubtes sense compromís a info@shoes.cat o al telèfon  [+34] 651 514 297