Condicions Generals

L’ ús del Web ESPADRILLESWORLD.CAT [TopZapatos Online S.L. NIF:B67126037] implica la plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particularitats que puguin  aplicar-se a alguns dels serveis concrets que s’ofereixen a través de la web.

ESPADRILLESWORLD.CAT es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, les presents condicions d´ús, així com qualsevol altra condició particular.

Propietat intel·lectual sobre els continguts de la pàgina Web

Tots els elements que formen el lloc Web, així com la seva estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de ESPADRILLESWORLD.CAT i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproduccció total o parcial dels continguts d’aquesta Web, així com la seva modificaciói/o distribució, sense citar el seu origen o solicitar prèviament autorització.

ESPADRILLESWORLD.CAT no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut de la Web i podrà exercir totes les accions civils o penals que correspongui en cas d’infracció dels drets per part de l’usuari.

LOPD(Ley Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

En cumpliment del disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ESPADRILLESWORLD.CAT li informa que les dades personals que ens siguin proporcionades seran incorporades pel seu tractament en fitxers automatitzats. La recollida i tractament de les dades tenen com a finalitat la prestació de serveis empresarials personalitzats, comunicacions electròniques i/o la inclusió en bases de dades internes per finalitats comercials.

ESPADRILLESWORLD.CAT es compromet al cumpliment de les seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i ha de tractar-les amb confidencialitat i reserva, tal i com cita la legislació vigent. A aquest efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, se l’informa que si ho desitja, pot exercir el seu dret previst a l’Art 5 de la Llei, mitjançant un correu electrònic a info@shoes.cat.

indicant el seu nom complet , direcció de correu electrònic, el seu CIF o NIF i el tipus de dret que desitgi exercir; Accés, rectificació, cancel·lació, o donar-se de baixa dels serveis oferts per ESPADRILLESWORLD.CAT mitjançant el portal per Web.

Cookies

La botiga online ESPADRILLESWORLD.CAT utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la justa mesura imprescindible pel correcte funcionament i visualització del lloc Web per part de l’usuari. En cap cas, s’utilitzarà les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Política d’enllaços

Els enllaços continguts en aquest espai Web, poden dirigir contingut a Webs de tercers. ESPADRILLESWORLD.CAT no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguéssin aparèixer en aquestes webs, que  tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas puguin tenir relació amb ESPADRILLESWORLD.CAT i a les persones o entitats titulars del lloc on es trobi.

Confidencialitat

Qualsevol dada o informació que sigui enviada a ESPADRILLESWORLD.CAT, qualsevol que sigui el seu format i suport, serà tractada amb absoluta confidencialitat.

ESPADRILLESWORLD.CAT no utilitzarà sense la seva autorització prèvia ni farà partíceps a tercers, qualsevol informació que li sigui proporcionada, o alguna reproducció parcial o total de la mateixa per qualsevol mitjà.

Modificacions

ESPADRILLESWORLD.CAT es reserva el dret a modificar els terminis del present escrit sense previ avís. Es responsabilitza als usuaris de consultar periòdicament la versió actualitzada de la web. L’ ús continuat del portal, el servei , la aplicació o el software implica l’ acceptació de les noves condicions.

Agraïm també que ens expliqui l’experiència, comentaris o dubtes sense compromís a info@shoes.cat o al telèfon [+34] 651 51 42 97.